top of page

Trang chủ > Nước lau sàn > Sweepur® 120

Robot lau nhà GyroNavi®  Sweepur®  120

Robot lau nhà hiệu quả thực sự

 

Mamibot Sweepur®  120 là robot lau nhà được hỗ trợ bởi GyroNavi®  hộp, có thể làm sạch sàn hiệu quả và hoạt động tốt như chính chúng ta. 

Sweepur120 giúp lau rất nhiều

The Sweepur®  120 Robot lau nhà hoạt động theo cách

Thông minh hơn

Con quay hồi chuyển tích hợp

GyroNavi®  Hộp hướng dẫn

Không có gì nhiều hơn được mong đợi nếu

nó hoạt động tốt như bạn làm

Các mô hình làm sạch thông minh

Thiết kế hình vuông tròn thời trang

Lau sâu ướt

Lau khô nhanh 

Tự bảo vệ tốt

Nó quá yên tĩnh để nhận biết nó khi nó hoạt động

Có rất nhiều lý do để yêu thích Mamibot Sweepur®  120

Mamibot Sweepur120 cleaning pad

Cleaning Pads

Mamibot Sweepur120 cleaning cloth

Cleaning Cloths

Mamibot Sweepur120 adapter

Adapter

Mamibot GyroNavi box of Sweepur120

GyroNavi Box

bottom of page