top of page

Trang chủ > Hỗ trợ

1. RFQ của rô bốt của tôi

Bạn có thắc mắc về sản phẩm của chúng tôi?

Vui lòng gửi truy vấn tới info@mamibot.com hoặc liên hệ với nhà phân phối tại địa phương của bạn để được trợ giúp.

 

Ý tưởng hoặc đề xuất mới cho sản phẩm của chúng tôi?

Vui lòng gọi hoặc gửi email đến info@mamibot.com để liên hệ trực tiếp, hoặc vui lòng gửi đề xuất của bạn đến các nhà phân phối và đại lý địa phương. Chúng tôi cảm ơn bạn đã hỗ trợ và góp ý quý báu. 

2. Bảo hành

Tất cả các sản phẩm của Mamibot Robotic đều được bảo hành hai năm kể từ ngày bạn mua. Bạn có thể tải xuống các điều khoản và điều kiện Bảo hành từ trang web của chúng tôi hoặc hỏi nơi bạn mua. Vui lòng giữ hóa đơn của bạn để có thể yêu cầu bồi thường.

3. Chính sách quyền riêng tư

4. Tuyên bố pháp lý

5. Tải xuống  Trung tâm

Tải xuống Hướng dẫn sử dụng Mamibot từ trung tâm hỗ trợ

bottom of page