top of page

Trang chủ Mysolar > Chứng nhận Mysolar

Chứng nhận của công ty Mysolar và các sản phẩm

Mysolar có các chứng chỉ dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn:

ISO 9001:  Hệ thống quản lý chất lượng

ISO14001: Hệ thống quản lý môi trường

OHSAS18001: Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

IEC61215 / IEC61730 / IEC61701 / IEC62716 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804

TUV SUD,  TUV NORD,   Tuân thủ EU28-WEEE,  CE  và cUL

Scientist on Computer
ce-mark.png
cUL.png
tuv.png
reCYCLABLE2.png
WEEE.png

Tải xuống tài liệu Mysolar cho các mục được liệt kê trong CEC của Úc.

(Thông số kỹ thuật, Bảo hành và Hướng dẫn Cài đặt)

bottom of page