Trang chủ Mysolar > Chứng nhận Mysolar

Chứng nhận của công ty Mysolar và các sản phẩm

Mysolar có các chứng chỉ dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn:

ISO 9001:  Hệ thống quản lý chất lượng

ISO14001: Hệ thống quản lý môi trường

OHSAS18001: Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

IEC61215 / IEC61730 / IEC61701 / IEC62716 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804

TUV SUD,  TUV NORD,   Tuân thủ EU28-WEEE,  CE  và cUL

Scientist on Computer
ce-mark.png
cUL.png
tuv.png
reCYCLABLE2.png
WEEE.png
Download
Download

ISO9001 of Mysolar

press to zoom
Download
Download

ISO14001 of Mysolar

press to zoom
Download
Download

OHSAS18001 of Mysolar

press to zoom
Download
Download

CE Certificate

press to zoom
Download
Download

IEC61215/61730 Cert STAR Series MONO MSxxxM-S 10-405W full cell MSxxxM-H 310-340W, 370-405W half-cell

press to zoom
Download
Download

IEC61215/61730 Cert STAR Series POLY MSxxxP-S 10-350W full cell MSxxxP-H 285W-300W, 340-360W half cell

press to zoom
Download
Download

IEC61701 Salt Mist resistant Star Series Poly MSxxxP-S 90-350W full cell

press to zoom
Download
Download

IEC62716 Ammonia resistant Star Series Poly MSxxxP-S 90-350W full cell

press to zoom
Download
Download

IEC61701 Salt Mist Resistant Star Series Mono MSxxxM-S 90-375W full cell

press to zoom
Download
Download

IEC62716 Ammonia Resistant Star Series Mono MSxxxP-S 90-375W full cell

press to zoom
Download
Download

IEC62804 PID Cert (PPP 58042B:2015) Star Series Poly MSxxxP-S 205-350W full cell

press to zoom
Download
Download

IEC62804 PID Cert (PPP 58042B:2015) Star Series Mono MSxxxM-S 220-375W full cell

press to zoom
Download
Download

IEC61215/61730 MSxxxM-HS, MSxxxM-SLS, MSxxxM-DHBS Supo Series Mono half cell 310W-460W (bifacial included)

press to zoom
Download
Download

IEC61701 Salt Mist Resistant Supo Series Mono Half cell 310-460W (bifacial included)

press to zoom
Download
Download

IEC62804 PID Cert (PPP 58042B:2015) Supo Series Mono Half cell 310-460W (bifacial included)

press to zoom
Download
Download

IEC62716 Ammonia Resistant Supo Series Mono Half cell 310-460W (bifacial included)

press to zoom
Download
Download

IEC60068 Sand and Dust Resistant Supo Series Mono Half cell 310-460W (bifacial included)

press to zoom
Download
Download

UL Certificate SUPO Series UL edition 265-410W

press to zoom
Download
Download

Mysolar Installation Manuals star&Supo TUV UL

press to zoom
Download
Download

Chubb Insurance

press to zoom
Download
Download

IEC61215/61730 PLATI Series 360-445W

press to zoom
Download
Download

IEC61215/61730 Mysolar Shingled mono-facial panel

press to zoom
Download
Download

IEC61215/61730 Mysolar SHINGLED Bifacial 340-670W

press to zoom
Download
Download

Mysolar Shingled Dougle-glass CE certificate

press to zoom
Download
Download

Mysolar Shingled Mono-facial CE certificate

press to zoom
Download
Download

Mysolar CE certificates for Altra&PLati

press to zoom
Download
Download

IEC61215/61730 for upgraded 320W-625W

press to zoom

Tải xuống tài liệu Mysolar cho các mục được liệt kê trong CEC của Úc.

(Thông số kỹ thuật, Bảo hành và Hướng dẫn Cài đặt)